Agama

I h s  a  n

190views

Oleh KH. RD. Ahmad Syatibi (Ponpes Al- Futuhat, Garut)

IHSAN artinya kebaikan atau berbuat baik atas dasar kesadaran dan keikhlasan untuk mendapatkan ke ridhoan Allah SWT. Ihsan adalah tertinggi dalam “Trilogi Risalah Islam. Karena orang tidak akan Ihsan sebelum Islam, dan tidak akan Islam sebelum Iman. Allah SWT memerintahkan hamba-Nya untuk berbuat ihsan, sebagaimana Allah SWT telah berbuat baik pada hamba Nya.

Sebagai orang yang bertaqwa, kita harus selalu berbuat ihsan dan beribadah dengan khusyu’ serasa kita melihat Allah SWT,  dengan demikian niscaya perbuatan dan ibadah kita dapat di terima Allah, dan kita pun akan disukai oleh Allah SWT,  serta surga pun tersedia bagi kita.

Firman Allah Ta’ala dan Hadits Rasulullah SAW “Dan, berbuat baiklah (ihsan) sebagaimana Allah telah berbuat baik kepada mu” (QS. Al-Qashash : 77 ), “Sesungguhnya Allah beserta orang orang yang bertaqwa dan orang orang yang berbuat ihsan” (QS. An Nahl : 128) . Dan, berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah menyukai orang orang yang berbuat ihsan” (QS. Al-Baqarah : 195).

“Sesungguhnya Allah menyediakan bagi siapa yang berbuat ihsan (kebaikan) diantaramu pahala yang besar” (QS. Al-hzab : 29) “Bagi orang orang yang berbuat ihsan, ada pahala yang terbaik (syurga).”(QS. Yunus : 26) “Hendaknya kamu berbuat Ihsan, beribadah kepada Allah seolah olah kamu melihat Nya, jika kamu tidak dapat (merasakan) melihat Nya, sesungguhnya Dia (Allah) melihat kamu” (HR. Bukhari) “Sesungguhnya Allah telah mewajibkan berbuat Ihsan atas segala sesuatu” (HR. Hakim).

“Sebaik baik umat- Ku (Rasulullah SAW), adalah apabila… berbuat ihsan dia merasa gembira…” (HR. Tabrani) “Barangsiapa yang menunjuki kepada kebaikan (ihsan) maka dia akan mendapatkan pahala seperti pahala orang yang mengerjakan nya” (HR. Muslim) “Barang siapa yang berbuat ihsan di dalam Islam maka apa yang ia perbuat di masa jahiliyyah tidak akan di hukum…” (HR. Bukhari)*

Semoga kita selalu mendapatkan hidayah dari Allah SWT, sehingga kita bisa menjadi hamba Allah yang tetap iman dan Islam, serta selalu berbuat Ihsan dan beribadah dengan khusyu, sehingga Allah SWT akan bersama kita da nnmencintai  kita perbuatan baik dan ibadah kita diterima Allah SWTserta dosa kita diampuni Nya dan Allah SWT ridho  kita mendapat pahala surga.  Aamiin..Yaa Rabbal ‘Aalamiin.**

 

 

Leave a Response